Den 28 maj 2023 hade riksföreningen ett extra årsmöte för att fastställa beslutet från ordinarie årsmöte den 25 mars. Därmed har föreningen ändrat namnet Organiserade Aspergare till Organiserade Autister.

I samband med detta har föreningen numera också en ny logotyp. Till höger ser ni en variant av vår nya logotyp, som utgår från evighetssymbolen som också används nationellt inom neurodiversitetsrörelsen.

Anledningen till namnändringen är att diagnosen inte ställs längre och det skapar förvirring hos personer som får diagnos i dag.