Frågor och svar

Här publiceras frågor som ställts av hemsidans besökare om Organiserade Autister och dess svar. Har du fler frågor som du tycker borde besvaras här, skriv gärna till: johannes.sandqvist@aspergare.org

Hur och varför drar ni gränsen mellan LFA och HFA?
Det finns ett återkommande fokus på högfungerande individer i era stadgar, utan att närmare gå in på vad som menas med detta.

Eftersom det finns så många sätt det görs på, undrar jag hur just ni drar gränsen mellan LFA och HFA, samt varför ni ser ett behov av gränsdragning till att börja med?

Svar: Att vi skriver att vi riktar oss till relativt högfungerande individer, handlar om att vi vill kunna sköta det här utan inblandning av personer utan diagnoser.

Vi pratar om “högfungerande” som ett relativt begrepp som avser förmågan att agera självständigt tillsammans med andra autister, istället för att endast låta anhöriga och personal fixa allting. Det är just det OA handlar om.

Om man är högfungerande eller lågfungerande enligt vårt sätt att använda begreppen, känner man av själv utifrån om man klarar av att deltaga i vår verksamhet.

Varför välkomnar ni inte medlemmar med ledsagare eller motsvarande person?
Ni har ett krav på att man ska vara kapabel att delta helt utan ledsagare eller motsvarande person.

Förutsatt att ni litar på era medlemmars omdöme, varför inte välkomna även användare av detta hjälpmedel?

Svar: Anledningen till att vi vill att man ska kunna vara på våra möten utan ledsagare, beror på att vi inte vill riskera att de ska börja få inflytande över vad vi ska göra.

Det innebär inte att vi utesluter individer som nyttjar ledsagare eller liknande. Vi har medlemmar som körs till och från våra möten av föräldrar och som bor på gruppboenden, men de deltar själva på våra möten.

Får "normala" människor som sympatiserar med NT-frågor eller kompisar deltaga i OA:s aktiviteter?

Får “normala” människor som sympatiserar med neuropsykiatriska frågor eller kompisar till autister/aspergare, deltaga i OA:s aktiviteter?

Svar: OA:s stadgar säger att man endast kan vara medlem om man själv har diagnos. Däremot kan man bli sympatisör/stödmedlem.

Vi vill att OA skall vara en förening som styrs av och representerar oss autister.

Därför får inte människor som själva inte har diagnos bli medlemmar i OA.

Däremot kan det hända att OA ibland anordnar särskilda aktiviteter, där även NT är välkomna att deltaga.

Har ni någon åldersgräns nedåt? Har ni något ungdomsförbund?
Har ni någon åldersgräns nedåt? Om inte, har ni många yngre medlemmar och egna aktiviteter för ungdomar… något ungdomsförbund?

Svar: Vi har ingen åldersgräns, utan vår utgångspunkt handlar om att medlemmar ska klara sig själv tillsammans med oss. Vår förening växer sakta men säkert och även om vi än så länge inte har någon specifik ungdomsverksamhet, finns det på den framtida agendan.

Varför använder ni uttryck som ”autister” och ”aspergare” och inte det mindre generaliserande ”personer med autism eller AS”?

Varför använder ni uttryck som ”autister” och ”aspergare” och inte det mindre generaliserande ”personer med autism eller AS”? Som ni skriver låter det som att alla i den gruppen skulle vara likadana. Man är väl inte sin funktionsnedsättning, utan har en funktionsnedsättning. Varje människa är ju en unik individ.

Svar: Självklart är varje människa en unik individ men i det ryms också att varje människa enligt vedertaget svenskt språkbruk är en massa olika saker utan att personen för den skull är likadan som alla andra som också är någon av dessa saker.

Att man är ”universitetsstudent” betyder ju inte att man är likadan som alla andra universitetsstudenter och inte att man är sin sysselsättning.

Att man är ”man” betyder ju inte att man är likadan som alla andra män och inte att man är sitt kön.

Att man är ”lägenhetsinnehavare” betyder inte att man är likadan som alla andra lägenhetsinnehavare och inte att man är sitt boende.

Så vi förstår inte varför man ska behöva krångla till språkbruket, genom att säga ”person med Aspergers syndrom” och inte få använda det mycket behändigare “aspergare”, “Aspie” eller ”AS-person”. Man måste ju inte säga ”person med lägenhet”.

Inom OA ser vi inte våra diagnoser som obehagliga pålagringar på våra personligheter. Vi ser dem som delar av våra personligheter och identiteter, lika mycket som andra egenskaper individer råkar ha.

Kan man säga ”föräldrar” och inte “personer med föräldraskap”? Man är väl inte sitt släktförhållande, utan har ett släktförhållande? Eller skulle alla dessa föräldrar inte vara unika individer?

Nyheter

Digital utbildning “Vad vill du berätta?”

Välkommen på Utbildningen "Vad vill du berätta?" söndagen den 30 juni klockan 14:00 på Zoom. Utbildningen är för våra autistiska medlemmar som vill berätta om sitt liv som autist. Kursledare är Svante Norr och Anders Falk. Anmälan sker till...

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.