Om OA

Organiserade Autister (OA) är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet. Inom OA ser vi inte våra diagnoser som obehagliga pålagringar på våra personligheter, utan som delar av dem. Precis som andra egenskaper individer råkar ha.

I föreningen arbetar vi på flera plan. Framförallt träffas vi för att umgås, bilda kamratskap och genom att vara ett socialt stöd för varandra. Här skall även ges möjlighet att diskutera autistisk vardagsproblematik såsom missförstånd eller konflikter med neurotypiska personer (NT) och sensorisk överbelastning, samt metoder och copingstrategier för att hantera och lösa dem. Tillsammans är vi starka och bara vår egen fantasi och engagemang sätter gränser för vad vi kan eller ska ägna oss åt.

Riksförbundet för Organiserade Autister ligger i Örebro och vi har flera lokala distrikt från Västra Götaland i söder till Västernorrland i norr. Finns vi inte i hos er? Ta kontakt med oss på info@aspergare.org, så hjälper vi er att komma igång.

Vi umgås och diskuterar med likasinnade.

Vi vill påverka och balansera upp fördomar.
&
Tillsammans med vår målgrupp ska vi växa.

Dessutom vill vi bedriva lobbyarbete på alla nivåer, för att påverka den hjälp vår målgrupp får i samhället. Vi vill att stödet anpassas till varje enskild individs behov och har självständighet som mål, så långt som det är möjligt. Årligen deltar vi i flera lokala och nationella konferenser och arbetet går framåt.

Vi står för perspektivet neurodiversitet och anser att neurologiska avvikelser är en naturlig del av normal mänsklig variation.

Neurodiversitetens fyra punkter är följande:

  1. Vi ska inte “botas”.
  2. Vi ska bredda förståelsen för olika personlighetstyper.
  3. Vi vill förändra vokabulären, så att begrepp såsom “sjukdom” och “störning” inte ska användas för autism.
  4. Vi vill ha kontroll över vård och behandling.

Självständighet

Eftersom vi vill arbeta utan inblandning av NT-personer, riktar sig vår förening till relativt självständiga autister. Det vill säga, att på egen hand kunna delta i föreningens verksamhet och föra sin egen och föreningens talan. NT, alltså personer utan någon neuropsykiatrisk diagnos, tänker på ett annat sätt och kan därför ha svårt att förstå oss. Det kan medföra att de på olika sätt tar över och styr föreningsarbetet.

Vi vill också driva föreningen utan inblandning av personer utanför autismspektrumet, då det redan finns två breda organisationer inom området, där dessa grupper i varierande grad dominerar. Det behövs en alldeles egen förening, där vi kan fokusera på att föra fram våra åsikter i frågor som rör vår grupp.

Om vi med egen diagnos bara syns som medlemmar och eventuellt är aktiva i dessa breda organisationer, där vi har NT-personer vid vår sida, är risken stor att många tror att vi bara klarar av den formen av föreningsarbete. Därför tycker vi att det är viktigt med något eget, där vårt engagemang verkligen kan visa omvärlden vad autister faktiskt kan klara av själva.

Hellre än ett omhändertagande av alla uppgifter personen bedömts att inte klara av, tror vi att många aspergare och autister skulle gynnas av:

  • hjälp till självhjälp inom livets alla områden
  • ökad möjlighet till träning och lärande av såväl sociala som praktiska färdigheter
  • stöd för bättre självförtroende och självkänsla
  • förståelse och acceptans för autisters personlighet och sensoriska uppfattning

Fördomar

Påfallande ofta blir vi framställda och uppfattade som att vi alla är mer lågfungerande än vad många av oss faktiskt är. Men vi är inte vår diagnos och den innebär inte enbart en funktionsnedsättning. Tvärtom, finns det många positiva sidor, något som sällan diskuteras i offentlig debatt. 

Ibland framställs vi även som oempatiska eller rent av farliga, något som vi kraftigt motsätter oss. Självklart finns normbrytande eller antisocialt beteende även inom vår grupp. Precis som hos övriga grupper beror det i huvudsak på dåliga miljöfaktorer eller personliga tillkortakommanden och naturligtvis ska det beivras och behandlas på samma sätt som för dessa. Däremot, ska inte autismen blandas in som någon generell förklaringsmodell.

Det märkliga är att samma personer som ger uttryck för dessa uppfattningar, också kan betona det självklara faktum att vi är olika individer. Vi är minst lika olika sinsemellan som de som följer normen tillräckligt mycket, för att inte kvalificera sig för en diagnos inom autismspektrumet. Dessutom har vi olika styrkor och svagheter. Vi förstår inte hur begreppen autister och aspergare skulle kunna betyda det motsatta. Därför ser vi inget problem i att använda dessa begrepp om oss själva på ett positivt sätt.

Nyheter

Digital utbildning “Vad vill du berätta?”

Välkommen på Utbildningen "Vad vill du berätta?" söndagen den 30 juni klockan 14:00 på Zoom. Utbildningen är för våra autistiska medlemmar som vill berätta om sitt liv som autist. Kursledare är Svante Norr och Anders Falk. Anmälan sker till...

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.