Kim

Kim

Autist med synnedsättning och Beslutshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Kim bor i Gävle…