Kim Talman

Autist med synnedsättning

Kim Talman, autist med synnedsättning och beslutshandläggare på Arbetsförmedlingen, föreläser och ger tips om yrkesliv och karriär för autister.

Kim föddes med en grav synnedsättning och fick tidigt diagnosen autism, som senare ändrades till Aspergers syndrom. Trots sociala utmaningar klarade han av skolan och utbildade sig till statsvetare med en master degree från Stockholms universitet. Han har även jobbat som språkcoach, forskningsassistent och på Länsstyrelsen med säkerhetsfrågor.

Autister och arbetsmarknaden

I denna föreläsning tar Kim upp de utmaningar vi som autister har att komma in på arbetsmarknaden. Många gånger fastnar vi i meningslösa sysselsättningar såsom daglig verksamhet eller projekt som inte leder någonstans.

Men det finns också områden där vi kan använda våra positiva sidor och specialkunskaper på ett sätt som är bra för arbetsgivaren. Här ges olika tips till autister och uppmaningar till arbetsförmedlare, jobbcoacher och socialkonsulenter hur man ska agera när man stöter på autistiska klienter/jobbsökande.

Omgivningens sociala krav vid autism

I den här föreläsningen belyses olika exempel på när sociala normer och förväntningar gentemot autister skiljer sig från vad neurotypiska människor förväntar sig av varandra. Det kan t.ex. handla om att autistiska ungdomar avkrävs att vara socialt smidiga och inte ta plats med hot om att de annars kommer bli helt isolerade och hamnar utanför samhället.