I år firar Organiserade Autisters riksförening Autisternas Dag den 18 juni i Göteborg och du är välkommen att anmäla dig som deltagare. Söndagens aktiviteter startar kl. 13:00 med två föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Johannes Sandqvist, föreningens ordförande, berättar först om föreningen och varför vi firar denna för oss så viktiga dag. Sedan fortsätter Anders Falk via länk kort att berätta om vår informatörsverksamhet. Därefter föreläser Kim Talman, autist med synnedsättning, om sociala krav.

Vi kommer att sända föreläsningarna digitalt för att möjliggöra för alla att delta. 

Det bjuds på fika. Efteråt blir det en stund med social gemenskap.

Föreläsningarna är på Medborgarskolan på Haga Östergata 12, 413 01 Göteborg.

 

Anmälan

Autisternas Dag 18 juni

Anmälan

13 + 10 =